Sbor pro občanské záležitosti města Nové Město pod Smrkem se podílí na přípravě kulturních a společenských akcí. 

 

Doufáme, že touto naší činností pomáháme rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy napříč všemi generacemi. 

 

Snahou našeho sboru je, aby se nám všem, od dětí až po seniory, žilo v našem městě dobře.